Varför ska vi förstå beteenden, vi är ju på jobbet?”

För er som känner oss, så vet ni att kombinationen affärsdriv, ledarskap och psykologi är vår styrka och intresse. Det är först på senare år som kombinationen har fått bredare genomslag. När vi började arbeta med den kombinationen för 25 år sedan var det ovanligt, nästan lite konstigt och ”varför ska vi förstå beteenden, vi är ju på jobbet?”.

Det första uppdraget var med en affärsdriven VD och hans 30 försäkringsmäklare och assistenter. Tempot på bolaget var högt och pengarna rullade in, han var krävande, snabb och mänsklig.

– Trivs man bra, så presterar man bra och då kommer stålarna, sa han och satte chefer och medarbetare på “träningsläger”. Sälj handlar om beteenden, att kunna läsa av kunden och att sälja – du ska hitta din egen stil och inte kopiera någon annan. 

Med en individuell djupdykning i mäklarnas värderingar, ledarstil och dialog kring styrande karriär och  livshändelser blev det många aha-upplevelser. Vi gjorde kort där efter samma upplägg med hela gruppen plus att vi löste gamla surdegar, upptäckte nya beteendemönster och målade visionsbilder med tillhörande vernissage. 

Det blev startskottet till att utveckla modellen, paketera och göra den tydligare och skalbar. Precis då kom det ett uppdrag i ett storföretag med 350 ledare, chefer och medarbetare där uppdraget var att sänka sjuktal och höja medarbetarnöjdhet.

VD och HR-direktören hade letat modeller och upplägg, men inte hittat något som passade dem och hittade Good Relations nytänkande kring affär och beteenden.

Träningen lades upp i samarbete med ett av Sveriges största vårdbolag och sträckte sig över två år. Det var en fantastisk resa. Företaget fick ett gemensamt språk, tydligare värderingar, koll på affären och efter att ha tränat beteende och psykologisk trygghet i grupp och individuellt sjönk sjuktalen med 10% och medarbetarnöjdheten gick i topp! 

– Vi sätter de två första modulerna och stämmer av det vi upptäcker i grupperna, vad chefer och medarbetare önskar och så bygger vi på det, sa HR-direktören. Och hela utbildningen ska vara frivillig. 

Det var 345 personer som deltog och de gjorde skillnad. Vår slutsats var att vi gjorde rätt saker i rätt tid, följde utvecklingen och byggde moduler efter det som behövde förbättras och framför allt så var närvaro, nyfikenhet och förändringsviljan hög hos alla deltagare.

”Beteenden har ingen bransch, det är en egen expertkunskap som alla kan lära sig.”

Chefer och ledare tränade kapacitet och förmågor genom Professionellt ID, medarbetarnas utveckling handlade om att förstå vilket uppdrag man tackat ja till, vilka värderingar som är viktiga och hur gruppen beter sig mot varandra – och vad behöver man av sin chef för att affären ska fungera.

Framgången är ingen hemlighet – vi arbetade tillsammans efter en riktning, vi hade målen i sikte och när människor började trivas igen, då kom resultaten.

Vi jobbade med affärsdriv och empatisk förmåga, att bättre förstå bolaget och affären och att förstå andras perspektiv utan att alltid blanda in sina egna känslor.  Att lyssna, resonera och att göra tillsammans – det var framgången.

Det här är två korta case, samma upplägg och metod, men olika frågeställningar. Beteenden har ingen bransch, det är en egen expertkunskap som alla kan lära sig.

Oavsett bransch, så är det affär, ledarskap och beteenden som skapar goda relationer, det är då  resultaten kommer.

Behöver du eller ditt bolag hjälp? Hör av dig. 

Lena Gustafsson


Lena Gustafsson har drivit förändringsledning mot tydliga mål i stora bolag under 25 år. Lena är legitimerad kognitiv psykoterapeut och har omsatt den kunskapen inom ledarskap och medarbetarskap i näringslivet.

Kontakta Lena