Kognitiv psykoterapi 

Vi är en privat verksamhet som arbetar med tydliga och konkreta metoder för att du bättre ska förstå dig själv och din livshistoria. Terapin leds av legitimerade kognitiva psykoterapeuter och är metodisk, praktisk och målinriktad.

”Psykoterapi är den bästa investeringen du kan göra
– nämligen i dig själv.”

Förbättra relationen till dig själv och andra

Kognitiv psykoterapi är en godhjärtad terapiform som tar fasta på det som fungerar och är bra i ditt liv och förändrar det som haltar och gör livet besvärligt.

När du bättre förstår hur du känner, tänker och agerar kan du medvetet förändra vanor och mönster. Det kan t ex handla om att välja rätt partner, bryta destruktiva mönster, utvecklas privat eller som ledare, stötta en nyckelmedarbetare eller anhörig i kris.

Med psykologiska insikter och stort hjärta hjälper vi dig att bättre förstå dig själv och dina relationer. Tillsammans reder vi ut hur du är konstruerad, hur minnen och komplicerade relationer har påverkat dig. Vi arbetar med att skapa klarsynthet kring dig och vem du är idag för att du ska kunna skapa det liv du vill ha.

Exempel på behandlingsområden:

 • Relationsproblem (privatlivet och på arbetsplatsen)
 • Medberoende i kärleksrelationer
 • Fobier
 • Krishantering
 • Ångest och depressioner
 • Stress och utmattningssymptom
 • Beroendeproblematik
lena_gustafsson_goodrelations-ledarskapsutveckling

Lena Gustafsson

Leg. psykoterapeut

Lena Gustafsson är legitimerad psykoterapeut vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi och har lång erfarenhet av att hjälpa människor förstå sin livshistoria och medvetet välja sina beteendemönster. Att gå i terapi är en spännande utvecklingsresa med ett tydligt mål – att skapa det liv och de relationer som ger ditt liv större mening och glädje.

Välkommen!

Kontakta Lena

Nöjda kunder

”Lena har en värme, ödmjukhet och en humor som man blir glad av. Långsamt återvände hoppet om att bygga upp en ny vardag med nya meningsfulla relationer. Även om det aldrig blir detsamma, så skapades nytt hopp, livslust och glädje.” 

”Lena är den första som gått igenom hela mitt liv med mig och gett mig verktyg som fått mig klartänkt. Jag minns bilder som hon visade mig om att bygga sitt “hus” från grunden – det var olika metaforer om inre hälsa och det gav mig nya perspektiv.”

”För första gången lärde jag mig att sätta ord på mina känslor på rätt sätt!”

Psykoterapeut, samtalsterapeut eller coach – vad är skillnaden?

Flerårig utbildning på vetenskaplig grund

 • En psykoterapeut har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi som innebär tre års halvtidsstudier (90 högskolepoäng), där man parallellt med studierna är yrkesverksam på halvtid. Psykoterapeuter arbetar med individer, grupper eller organisationer.
 • Psykolog blir man efter fem års studier på psykologprogrammet, grundläggande psykoterapi-utbildning och ett års praktiktjänstgöring efter examen.  Psykologer arbetar både med friska och sjuka individer, grupper eller organisationer.
 • En psykiater är en läkare med specialistutbildning i psykiatri, grundläggande psykoterapi och kunskaper i psykofarmaka, alltså läkemedel för behandling av psykiska störningar.

Coach eller samtalsterapeut – inga krav på utbildning eller vetenskaplig grund

 • En coach fokuserar på nuet, målsättningar och framtiden. Vem som helst kan kalla sig coach och det finns inga krav på utbildning eller metodik.
 • Vem som helst kan kalla sig samtalterapeut och bedriva terapi. Det finns ingen garanti för att en samtalsterapeut har adekvat utbildning eller arbetar med vetenskapliga metoder.

 

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra. Psykoterapi som behandling bygger på en samarbetsrelation mellan behandlaren och den som behandlas. Utifrån en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus för behandlingen, liksom om ramar som till exempel hur ofta och hur länge man ska träffas.  

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin. Exempel på skillnader är synen på symtomens betydelse och vilken förändring som behandlingen ska leda till. 

 • Kognitiv behandling syftar till förändring av de tankar och föreställningar som påverkar hur klienten uppfattar sig själv och sin omgivning. 
 • Beteendeinriktade behandlingar är inriktade på att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga.
 • Psykodynamiskt inriktade behandlingar ser ofta symtom som ett symboliskt uttryck för en inre konflikt som behöver bearbetas och finna sin lösning. 

 

Källa: Twedmark, Kerstin, uppdaterad: 2018-03-26. Olika behandlingsmetoder. Psykologiguiden.se
https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/olika-behandlingsmetoder(Hämtad 2019-04-09)