Utbildningar i bolagsstyrning

Kunskaper om bolagsstyrning och samspelet mellan ägare, styrelse, vd och lednings-grupp blir allt viktigare för att optimera bolagets lönsamhet. Vässa din förmåga att styra, leda och äga bolag genom en 2-dagarsutbildning.

Läs mer om utbildningar

Rekrytering av ledamöter

Vi har sedan 2007 arbetat målmedvetet för att bredda kompetens och erfarenhet i bolagsstyrelser. Vår styrka är att vi kvalitetssäkrar våra kandidater genom utbildningar, detaljerad kartläggning, personliga intervjuer och referenstagningar.

Läs mer om Rekrytering

Genomlysning av styrelser

Styrelser väljs årligen för att optimera bolagets långsiktiga utveckling i en snabbrörlig omvärld. Vår erfarenhet är att flera styrelser skulle lyfta och bli vassare om fokus låg på att rekrytera en större bredd av kompetenser.

Läs mer om Genomlysning

Styrelsebalansdagen

Styrelsebalansdagen är ett årligt evenemang med fokus på ett aktuellt tema. Dagen består av flera inspirerande föredrag med plats för dialog och reflektion och avslutas med ett härligt mingel. 

Genomlysning

Sammansättning av styrelser behöver regelbundet utvärderas för att inte tappa kraft i en snabbrörlig omvärld. Bättre målstyrning och årlig utvärdering av styrelsearbetet främjar bolagets långsiktiga lönsamhet och hållbarhet.

Rekrytering

Styrelser väljs årligen men har bolagen verkligen de bästa ledamöterna i förhållande till ägarens vilja? Vår erfarenhet är att ägarna behöver ställa högre krav och att flera styrelser skulle lyfta med rätt kompetenser.

Styrelseproffsens råd

Kunder & Samarbetspartners