Välkommen till Styrelsebalans!

Utbildning, rekrytering, genomlysning och bedömning

Styrelsebalans by Good Relations arbetar med balans i näringslivet för hållbar tillväxt. Vi vill vara med och leda förändringsarbetet in i framtiden. Målsättningen är kompetenta och balanserade bolagsstyrelser och ledningsgrupper. Vi vill se kompetens, drivkraft och erfarenhet som avgörande vid rekrytering.

Kontakta oss
Styrelsebalans logo
Styrelseutbildning
 Nyhet! 
Äga styra leda

Digital styrelseutbildning

Öka din kunskap och bolagets framgång med Styrelsebalans onlineutbildning

Läs mer

Rekrytering, genomlysning och bedömning

Professionellt Styrelse ID

Ett starkt och väl definierat Professionellt Styrelse ID visar din specifika kunskap, din erfarenhetsbredd och inte minst de erfarenheter du har från ledande befattningar, beslutsfattande och från styrelserummet. 

Professionellt Styrelse ID är ett modernt sätt att uppgradera och presentera din styrelseprofil som suppleant, ledamot eller ordförande. Med en genomarbetad och välformulerad profil blir din presentation tydlig och konkurrenskraftig.

Styrelsebalans erbjuder en stringent och unik metod som uppgraderar din professionella styrelseidentitet och hjälper dig att fokusera på rätt uppdrag.

Rekrytering

Vi har lång erfarenhet av rekrytering av ordföranden och ledamöter till bolagsstyrelser. Med ett stort nätverk av kvalitetssäkrade kandidater hjälper vi er hitta rätt kompetens som ökar dynamiken i styrelserummet.  

Kandidaterna som presenteras är noggrant genomlysta via Professionellt Styrelse ID. Det är en effektiv och resultatinriktad metod som ger en tydlig bild av kandidatens kunskap, värderingar, erfarenhet och personliga stabilitet. Vi säkerställer även att kandidaterna kan styrelseformalia och är motiverade att bidra till verksamhetens lönsamhet och hållbarhet. 

För dig som kund är processen effektiv och tydlig. Vid ett inledande möte beskriver du uppdrag, omfattning och deadline. Rapportering och dialog sker regelbundet. Vid sluturvalet presenteras tre till fem toppkandidater för ägare/styrelseordförande.

Genomlysning och bedömning

Vi erbjuder en unik tjänst som hjälper organisationer att genomlysa sina styrelser för att säkerställa högsta möjliga nivå av effektivitet och prestation. Med vår expertis och omfattande erfarenhet inom detta område kan vi identifiera potentiella svagheter och möjligheter i styrelsen och erbjuda praktiska lösningar för att öka produktiviteten och förbättra resultatet. 

Genom Professionellt Styrelse ID får styrelsen en klar bild av sina styrkor och svagheter, hur väl styrelseledamöterna fungerar tillsammans, hur väl de uppfyller sina ansvar samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra prestationen. Kartläggningen utmynnar i konkreta förändringsförslag och strategier för att hjälpa styrelsen att uppnå sina mål.  

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa er att genomlysa er styrelse och nå era mål.  

Kontakta oss

Nöjda kunder

Vi arbetar professionellt med en personlig ton och är kända för att skapa goda relationer, effektiva processer och nöjda kunder. 

Tobias Hallerby

RFSU

Vi valde Styrelsebalans för engagemang, energi och erfarenheten – de förstod vårt behov.”

Robert Tingvall

Affärsenhetschef, Söderenergi AB

”Styrelsebalans fångade upp min personlighet och mina erfarenheter och matchade det med rätt styrelseuppdrag.”

     

Gisela Norén

VD Visit Roslagen

Coachningen stärkte mig i rollen som VD! Jag fick konkreta verktyg och råd som tog fram mina styrkor i såväl ledning som styrelse.”

Kunder & Samarbetspartners