Omställning & uppsägning

Good Relations erbjuder rådgivning, stöd och kommunikation vid uppsägningsprocesser, en tjänst som omfattar både företagets och den anställdas bästa. Med ett professionellt förhållningssätt behåller företaget ett gott rykte och den som ska avsluta sitt uppdrag får stöd i övergången till att hitta ett nytt arbete.

Vi hjälper företag navigera genom processen på ett professionellt sätt för att säkerställa ett gott avslut för alla parter. Kombinationen av vetenskapliga metoder och varma professionella relationer har varit vårt signum sedan 1995.

Kontakta oss

En uppsägning kan vara en komplicerad process för både den anställde och arbetsgivaren. För att förenkla och göra den så smidig som möjligt erbjuder vi praktisk och konkret rådgivning och stöd. Både den anställde och arbetsgivaren får konkret hjälp att hantera utmaningar och känslor som uppstår under en uppsägning.

En professionell uppsägningsprocess

Genom att erbjuda rådgivning och stöd till båda parter under hela uppsägningsprocessen bidrar vi till att skapa en mer positiv och smidig övergång för både den som avslutar sin anställning och företaget.

Good Relations har gedigen erfarenhet av stora uppsägningsprocesser och en god förståelse för de psykologiska och empatiska aspekterna av uppsägningar. Vi kan hjälpa båda parter att hantera dem på ett produktivt och konstruktivt sätt. Arbetsgivaren får stöd att förbereda och genomföra uppsägningssamtalet samt i kommunikationen med den som avslutar sin anställning.

Vi erbjuder paketlösningar och även skräddarsydda upplägg som passar företaget. 

Om Lena Gustafsson & Linda Gadd

Lena Gustafsson

Lena Gustafsson har i över tjugofem år hjälpt och utvecklat ledningars och styrelsers effektivitet. Lena är utbildad beteendevetare och legitimerad kognitiv psykoterapeut KBT och arbetar med kombinationen ledarskapsutveckling och psykologisk regi.

Linda Gadd

Linda Gadd är affärsutvecklare och biträdande psykolog med lång erfarenhet av rekrytering till höga positioner och genomlysning av styrelser i näringslivet  i svenska och internationella bolag. Många års erfarenhet av internationell företagsetablering.

Har du blivit av med jobbet?

Anledningarna till att bli av med jobbet kan vara många. Det kan handla om att företaget gör nedskärningar, omorganiserar, flyttar verksamheten eller att din erfarenhet och företagets krav inte längre matchar varandra.

Oavsett anledning så är det en förändring som ger upphov till många typer av reaktioner. Good Relations hjälper dig att hitta fotfästet, tilltron till dig själv och rikta blicken framåt. 

Genom vår unika och kraftfulla metod Professionellt ID fångar vi upp dig, din kapacitet och förmåga. Gör en konkret handlingsplan och ta ut riktningen framåt. 

Vi erbjuder även andra tjänster och program för att möta dina behov och önskemål. 

Fem erbjudanden

  • Professionellt ID
  • Professionellt ID + handledning 5 ggr
  • Uppgradera ditt CV
  • Förberedelse inför anställningsintervju
  • Handledning
Kontakta oss

Kunder & Samarbetspartners