Professionellt ID

Professionellt ID är ett modernt sätt att dokumentera och presentera din ledarprofil och utvecklingspotential. När vi kopplar ihop dina värderingar, ledarstil och beteende blir bilden av ditt professionella jag genuin och tydlig – både för dig själv, arbetsgivare och rekryterare.

Det är just kombinationen av djup affärsinsikt och relationspsykologi som har hjälpt våra kunder att göra språnget i karriären. Med SICTA-modellen som grund har vi sedan 1995 lotsat våra kunder långt över deras förväntade nivå.

Ledarskap går att träna upp över tid med vetenskapliga metoder och tillitsfulla relationer. Våra medarbetare har dubbelkompetens inom affär & psykologi och tränar individer, grupper och organisationer att navigera rätt.  Att helt enkelt fungera optimalt i relation till det givna uppdraget.

Ett traditionellt CV visar vad du heter, vad gjort och vad du kan. Ditt Professionella ID visar vem du är samt vilken kapacitet och förmåga du faktiskt har att arbeta som ledare, vd eller styrelseledamot.

Kontakta oss

Metoden har utvecklats tillsammans med bolag som önskat ta fram ett professionellt ID på sina högre ledare och VD:ar och är varumärkesskyddad i Sverige och EU.

Så arbetar vi

Ett Professionellt ID består av två digitala tester samt ett halvdagsmöte med en djupintervju. Vid mötet kopplar vi samman dina värderingar, din ledarstil i förhållande till uppdrag och hur din livsberättelse styr ditt professionella jag.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Kunder & Samarbetspartners