Professionellt ID™

Professionellt ID är ett modernt sätt att dokumentera och presentera din ledarprofil och utvecklingspotential. När vi kopplar ihop dina värderingar, ledarstil och beteende blir bilden av ditt professionella jag genuin och tydlig – både för dig själv, arbetsgivare och rekryterare.

Det är just kombinationen av djup affärsinsikt och relationspsykologi som har hjälpt våra kunder att göra språnget i karriären. Med SICTA-modellen som grund har vi sedan 1995 lotsat våra kunder långt över deras förväntade nivå.

Ledarskap går att träna upp över tid med vetenskapliga metoder och tillitsfulla relationer. Våra medarbetare har dubbelkompetens inom affär & psykologi och tränar individer, grupper och organisationer att navigera rätt.  Att helt enkelt fungera optimalt i relation till det givna uppdraget.

Ett traditionellt CV visar vad du heter, vad du gjort och vad du kan. Ditt Professionella ID visar vem du är samt vilken kapacitet och förmåga du faktiskt har att arbeta som ledare, vd eller styrelseledamot.

Kontakta oss

Metoden har utvecklats tillsammans med bolag som önskat ta fram ett professionellt ID på sina högre ledare och VD:ar och är varumärkesskyddad i Sverige och EU.

Så arbetar vi

Ett Professionellt ID består av två digitala tester samt ett halvdagsmöte med en djupintervju. Vid mötet kopplar vi samman dina värderingar, din ledarstil i förhållande till uppdrag och hur din livsberättelse styr ditt professionella jag.

Detta ingår:

  • Två digitala tester 
  • Djupintervju, en halv dag
  • Uppföljningsmöte
  • Konkret målbild

Metoden har utvecklats tillsammans med bolag som önskat ta fram ett Professionellt ID™ på sina högre ledare och VD:ar och är varumärkesskyddad i Sverige och EU.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Kontakta oss

Nöjda kunder

Vi arbetar professionellt med en personlig ton och är kända för att skapa goda relationer, effektiva processer och nöjda kunder. 

Jenny Dingertz

VD Öster Malma Hotell och Konferens

”Genom mitt Professionella ID insåg jag hur viktig värdegrunden är. Att företagets och mina attityder och beteenden stämmer överens är A och O.”

Sara Jalilian

Project manager, Fujitsu

”Jag fick syn på mig själv och min utveckling genom Professionellt ID och handledning. Det var en aha-upplevelse! Jag såg hur jag skulle ta nästa steg i min karriär.”

Katarina Romell

VD & Styrelseledamot 

”Professionellt ID ger personlig insikt och ledningsgruppen en gemensam riktning”

Kunder & Samarbetspartners