Good Relations – in Business & Life

Precis vad ledare vill ha. En modell som ger en tydlig bild av hela ledarskapet. Med SICTA presenteras en unik kombination med fokus på affär och beteende. Det ska vara lätt att leda! Vi hjälper dig att hitta vägen dit.

SICTA är resultatet av många års arbete – en kedja utan svaga länkar.

Läs mer om SICTA

Kontakta oss på telefon +46 (0)707 666 516 eller mail hello@goodrelations.se

Frukostseminarium 23/2

Anders Lundin, Värdegrundsfabriken
Vad skapar tillit & vilka blir konsekvenserna?
Allt du gör, allt du inte gör spelar roll. De är i de små daglig träffarna organisationskulturen blir till. Hur vi agerar inom eller utanför våra värderingar skapar vår företagskultur. De värderingar vi har skapar en jargong, frågan är om den leder till de resultat som vi önskar?

SICTA

SICTA – connected leadership är en femstegsmodell som utvecklar dig och ditt ledarskap, ledningsgruppen eller hela organisationen. Modellen består av fem internationellt framgångsrika bevisade metoder. Ett unikt paket som du inte hittar någon annanstans.

Professional Identity Card (PIC)

Ditt PIC kommer hjälpa både dig själv och potentiella arbetsgivare att se vilken kapacitet du har, vilka utvecklingsmöjligheter som finns samt ge en inblick i din potential. Ditt CV är din boks innehållsförteckning – ditt PIC är en sammanfattning av hela boken.

Vill du få ditt unika PIC? Maila oss!

”Jag har fått hjälp av Lena genom åren på tre olika nivåer. Privat, med min egen utveckling, i min relation och i rollen som företagsledare. Det har betytt mycket att en enda person har haft förmågan att kunna utveckla alla dessa delar parallellt och samordnat.”

– Tomas Strand, Grundare och PR-strateg Abby Priest

Abby Priest har bland annat vunnit guld i PR-tävlingen Spinn och 100W i reklamtävlingen 100-wattaren 2016.

Vad är SICTA?

SICTA – connected leadership är en femstegsmodell som utvecklar dig och ditt ledarskap, ledningsgruppen eller hela organisationen. Modellen består av fem internationellt framgångsrika bevisade metoder. Ett unikt paket som du inte hittar någon annanstans. Läs mer >>

SICTA – connected leadership består av dessa 5 delar:

Set your values

En värdegrund är otroligt viktig. Här sätter vi värderingarna.

SICTA (I)

Influence as a leader

Inspirera som ledare. Få insikt i din ledarstil.

SICTA (C)

Crack the code

Knäck koden! Kartläggning av framgångsmönster och fallgropar

SICTA (T)

True vision and goals

Tydlig vision och visuell målbild

Analyze & advantages

Vi stämmer av och kopplar ihop SICTAs alla delar och ser värdet av connected leadership.

SICTA kan genomföras av:

Individ
Snabbt och tydligt
Personligt ledarskap

Under tre timmar genomlyser och diskuterar vi dina personliga värderingar, din ledarstil i förhållande till ditt uppdrag och kartlägger din beteendekod. Vilka är dina ”snubbeltrådar” och  vad ger framgång.

Vi ser även över det privata livet, vanor och livsmönster och gör sedan en tydlig och personlig livsplan. Att förstå sin egen historia ger en stadig grund i ledarskapet.

Grupp
Effektivt och synligt
– Personlig utveckling i ledningsgrupp

Under en dag fångar vi upp det gemensamma resultatet kring värdegrund, ledarstil och beteedekoder. I en visuell målbild sätts riktningen för ett konstruktivt arbete i ledningsgruppen.

Vi genomlyser interna relationer, företagets affär och kundservice samt tempo och kvalitetssäkring. Sedan tar vi oss igenom utvalda delar av SICTA eller  alla steg i metoden.

Organisation
Samsyn och mening
– Hela verksamheten mot målen

Med relationer, affär och kundbemötande i fokus genomlyser vi hela verksamhetens värderingsgrund och riktning. Från 20 till 1000 medarbetare kan delta i en stringent process som tydligt sätter spelregler, mål och gemensam kultur.

Resultaten visar på hög medarbetarnöjdhet, sänkta sjuktal och därmed goda ekonomiska resultat.

”Hur skapar vi den bästa ledningsgruppen byggd på våra förmågor och färdigheter?”

”Vi stod inför en större organisatorisk förändring och valde att tillsammans med Lena Gustafsson, Good Relations, att sätta vår plattform genom att börja resan via oss själva.

Konkret lärde vi känna varandra bättre som i sin tur underlättade i förändringsresan. Vi skapade en gemensam plattform inklusive värdegrund och riktning, där var och en sedan kunde verka och ta tillvara på det egna styrkorna och gruppens gemensamma, för att driva arbetet framåt. Några valde också att lämna resan, där de egna och ibland nya insikterna ledde till en större förändring.”

– Linda Sjödin, Kommunikations- och Marknadsdirektör – Swedavia

Professional Identity Card

Få ditt unika Professional Identity Card!

Ditt CV visar vad du heter, vad du gjort och vad du kan. Men det visar inte vem du är eller vilken kapacitet du faktiskt har. När vi kopplar ihop dina värderingar, din ledarstil och ditt beteende får vi en tydligare bild av hur ditt professionella jag faktiskt ser ut – vi får fram ditt unika Professional Identity Card (PIC). Detta är en en unik produkt och ett resultat av SICTA-metoden som hjälper dig att synas på rätt sätt på marknaden.

Ditt PIC kommer hjälpa både dig själv och potentiella arbetsgivare att se vilken kapacitet du har, vilka utvecklingsmöjligheter som finns samt ge en inblick i din potential. Ditt CV är din boks innehållsförteckning – ditt PIC är en sammanfattning av hela boken.

Vill du få ditt unika PIC? Maila oss!

Frukostseminarium 2018

Anders Lundin, Värdegrundsfabriken
Vad skapar tillit & vilka blir konsekvenserna?
Allt du gör, allt du inte gör spelar roll. De är i de små daglig träffarna organisationskulturen blir till. Hur vi agerar inom eller utanför våra värderingar skapar vår företagskultur. De värderingar vi har skapar en jargong, frågan är om den leder till de resultat som vi önskar?

Bortom glastaket

Nu tar vi oss förbi glastaket. 26 ledande kvinnor talar om karriär, drivkrafter och ledarskap. Välkommen in i gemenskapen.

Webbkurs: 7 karriärnycklar

Har du hög energi och är redo för en ny utmaning, så är det här utbildningen för dig som vill ta nästa steg. Men också för dig som fastnat eller vill vässa ditt i ditt skälvledarskap. Kort och gott – du har kapacitet och vill mer.

Det ska vara lätt att leda! Vi hjälper dig att hitta vägen dit.

Kontakta oss på telefon +46 (0)707 666 516  eller mail hello@goodrelations.se