Styrelse & rekrytering

Vår mission är att tillföra rätt kompetenser till bolagsstyrelser. Det gör vi genom utbildning, genomlysning och rekrytering. Tillsammans ökar vi dynamiken i styrelserummen!

Det är just kombinationen av djup affärsinsikt och relationspsykologi som har hjälpt våra kunder att göra språnget i karriären. Med SICTA-modellen som grund har vi sedan 1995 lotsat våra kunder långt över deras förväntade nivå.

Ledarskap går att träna upp över tid med vetenskapliga metoder och tillitsfulla relationer. Våra medarbetare har dubbelkompetens inom affär & psykologi och tränar individer, grupper och organisationer att navigera rätt.  Att helt enkelt fungera optimalt i relation till det givna uppdraget.

Genomlysning
Sammansättning av styrelser behöver regelbundet utvärderas för att inte tappa kraft i en snabbrörlig omvärld. Bättre målstyrning och årlig utvärdering av styrelsearbetet främjar bolagets långsiktiga lönsamhet och hållbarhet.

Rekrytering
Styrelser väljs årligen men har bolagen verkligen de bästa ledamöterna i förhållande till ägarens vilja? Vår erfarenhet är att ägarna behöver ställa högre krav och att flera styrelser skulle lyfta med rätt kompetenser. När nya ledamöter med kompletterande profiler väljs in optimeras styrelsens arbete och bolagets långsiktiga utveckling.

 

Sedan 2007 har vi målmedvetet arbetat för att bredda kompetens och erfarenhet i bolagsstyrelser. Många styrelser skulle lyfta och bli vassare om fokus låg på att rekrytera en större bredd av kompetenser. Vi erbjuder kvalitetssäkrade kandidater genom utbildningar, detaljerad kartläggning, personliga intervjuer och referenstagningar.

Rekrytering

Vi har lång erfarenhet av rekrytering av ordföranden och ledamöter till bolagsstyrelser. Med ett stort nätverk av kvalitetssäkrade kandidater hjälper vi er hitta rätt kompetens som ökar dynamiken i styrelserummet. För dig som kund är processen effektiv och tydlig. Vid ett inledande möte beskriver du uppdraget, omfattningen och deadlines för den resa vi ska göra. 

Kandidaterna som presenteras är noggrant genomlysta via detaljerad kartläggning, personliga intervjuer och referenstagningar. Vi säkerställer att kandidaterna kan styrelseformalia och är motiverade att bidra till verksamhetens lönsamhet och hållbarhet. Rapportering och dialog sker regelbundet och vid sluturvalet presenteras tre till fem toppkandidater för ägare/styrelseordförande.

Genomlysning

Nöjda kunder

Vi arbetar professionellt med en personlig ton och är kända för att skapa goda relationer, effektiva processer och nöjda kunder. 

Tobias Hallerby, RFSU

Tobias Hallerby

RFSU

Vi valde Good Relations för engagemang, energi och erfarenheten – de förstod vårt behov.”

Robert Tingvall

BioSorbe

”Good Relations fångade upp min
personlighet och mina erfarenheter och matchade det med rätt styrelseuppdrag.”

     

Gisela Norén

VD Visit Roslagen

Coachningen stärkte mig i rollen som VD! Jag fick konkreta verktyg och råd som tog fram mina styrkor i såväl ledning som styrelse.”

Kunder & Samarbetspartners