Styra, leda & äga bolag

Intensivutbildning, två dagar

 

SE datum/Boka
Exempel på innehåll
 • Genomgång av olika bolagsformer
 • Ägarens vilja
 • Styrelsens roll
 • Styrelseordförandens roll
 • Vad säger lagstiftningen?
 • Revisorns roll och förutsättningar för revision
 • Riskbedömning
 • Etik och moral
 • Hållbarhet
 • Strategi och affärsplan
 • Att skapa tillväxt
 • Kontrollbalansräkning
 • Checklista för ny styrelseledamot
 • Ansvarsförsäkring
 • Svensk kod för Bolagsstyrning
 • Gästföreläsning
Ylva-Hambraeus-Björling-profile

”För att känna sig trygg som styrelseledamot är det viktigt att veta vilket ansvar man har. Det gäller i allt från att alltid ha företagets bästa för ögonen till hur man avskedar eller rekryterar en VD. Kursen spänner brett och ger dig en bra överblick inför att arbeta i styrelser.”

Ylva Hambraeus Björling / Styrelseproffs & utbildningsledare

Kunder & Samarbetspartners