Självledarskap

Ledarskap in business & life

OM självledarskap

Kan du leda dig själv, kan du leda andra! Självledarskap handlar om att förstå sitt uppdrag och varför man agerar som man gör i olika situationer – helt enkelt att öka sitt eget och gruppens/organisationens självkännedom.

Med SICTA-modellen som grund hjälper vi grupper och hela organisationer att navigera rätt och fungera optimalt i relation till uppdraget. Det handlar om att ta eget ansvar för sina beteenden – och se vinster och fördelar för såväl dig själv, som gruppen och hela företaget.

Programmet pågår under 18-32 månader med regelbundna tematräffar, kontinuerlig analys och återkoppling av hur gruppen/organisationen navigerar allt säkrare mot framgång.  Genom kontinuerlig träning och återkoppling över tid skapas mätbara och hållbara resultat.

Våra drivna processledare är leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling i större bolag. Modulerna i SICTA-modellen kan omedelbart omsättas i praktisk handling i vardagens ledarskap.

Vi arbetar professionellt med en personlig ton och är kända för att skapa goda relationer, effektiva processer och nöjda kunder. Välkommen att kontakta oss!

Sicta-modellen
sicta-självledarskap

Färgmarkerade moduler i SICTA-modellen ingår. 

Kontakta oss

Ett av Sveriges största vårdbolag om resultaten som arbetades fram:

·       Idag vet vi mer om hur stress fungerar; tankens kraft och kroppens reaktioner
·       Vilken värdegrund jag, gruppen och organisationen står för
·       Våra uppdrag och vilka beteenden vi accepterar
·       Vi går från ord till handling och förstår mer om förändringsprocesser
·       Vi vet hur vårt företag är uppbyggt med ägare, styrelse, ledning och medarbetare
·       Vi har skrivit våra framgångshistorier

Med en gemensam, företagsspecifik guide håller vi Självledarskapet levande. Vi är medarbetare som kan leda oss Själva!

Kunder & Samarbetspartners