Självledarskap

Ledarskap in business & life

OM självledarskap

Kan du leda dig själv, kan du leda andra! Självledarskap handlar om att förstå sitt uppdrag och varför man agerar som man gör i olika situationer – helt enkelt att öka sitt eget och gruppens/organisationens självkännedom.

Med SICTA-modellen som grund hjälper vi grupper och hela organisationer att navigera rätt och fungera optimalt i relation till uppdraget. Det handlar om att ta eget ansvar för sina beteenden – och se vinster och fördelar för såväl dig själv, som gruppen och hela företaget.

Programmet pågår under 18-32 månader med regelbundna tematräffar, kontinuerlig analys och återkoppling av hur gruppen/organisationen navigerar allt säkrare mot framgång.  Genom kontinuerlig träning och återkoppling över tid skapas mätbara och hållbara resultat.

Våra drivna processledare är leg. psykoterapeut med lång erfarenhet av ledarskaps- och organisationsutveckling i större bolag. Modulerna i SICTA-modellen kan omedelbart omsättas i praktisk handling i vardagens ledarskap.

Vi arbetar professionellt med en personlig ton och är kända för att skapa goda relationer, effektiva processer och nöjda kunder. Välkommen att kontakta oss!

Sicta-modellen
sicta-självledarskap

Färgmarkerade moduler i SICTA-modellen ingår. 

Kontakta oss

Ett av Sveriges största vårdbolag om resultaten som arbetades fram:

·       Idag vet vi mer om hur stress fungerar; tankens kraft och kroppens reaktioner
·       Vilken värdegrund jag, gruppen och organisationen står för
·       Våra uppdrag och vilka beteenden vi accepterar
·       Vi går från ord till handling och förstår mer om förändringsprocesser
·       Vi vet hur vårt företag är uppbyggt med ägare, styrelse, ledning och medarbetare
·       Vi har skrivit våra framgångshistorier

Med en gemensam, företagsspecifik guide håller vi Självledarskapet levande. Vi är medarbetare som kan leda oss Själva!

kr 14,995kr 16,995
kr 14,500kr 18,500
kr 295kr 395
kr 14,500kr 18,500

Kunder & Samarbetspartners