En helt unik modell som tar ledarskapet till nya höjder.

SICTA – connected leadership är en femstegsmodell som utvecklar dig och ditt ledarskap, ledningsgruppen eller hela organisationen. Modellen består av internationellt framgångsrika bevisade metoder. Ett unikt paket som du inte hittar någon annanstans.

Vill du veta mer? Kontakta oss på +46 (0)707 666 516  eller mail info@goodrelations.se

”Jag har fått hjälp av Lena genom åren på tre olika nivåer. Privat, med min egen utveckling, i min relation och i rollen som företagsledare. Det har betytt mycket att en enda person har haft förmågan att kunna utveckla alla dessa delar parallellt och samordnat.”

– Tomas Strand, Grundare och PR-strateg Abby Priest

Tomas har under flera år framgångsrikt genomgått SICTAs olika delar. Abby Priest har bland annat vunnit guld i PR-tävlingen Spinn och 100W i reklamtävlingen 100-wattaren 2016. 

SICTA – connected leadership består av 5 delar

SICTA är en praktisk metod som effektivt kopplar ihop värderingar, ledarstil och beteendekod i en visuell målbild. Programmet är uppbyggt med sikte på att utveckla affär & beteende genom att träna det personliga ledarskapet, få ledningsgruppen att ta höjd och ta hela verksamheten mot satta mål.

Processen består av en väl genomarbetad kedja av moduler som omedelbart kan omsättas i praktisk handling i vardagens ledarskap.

Set your values

Att bygga upp en värdegrund är som att bygga med Lego. Det är systematiskt och logiskt.  Bygget utgår från din personliga värdegrund, ut mot gruppen och in i organisationen.

Värdeorden kan ses som prickar i en farled. Det är våra prioriterade grundläggande värderingar som gör det lättare för oss att hålla vår riktning och navigera rätt i livet och arbetslivet. Vem som helst kan lista ut att det är både tidskrävande och onödigt att gå på grund.

Det är enkelt att dra åt samma håll – när man enats om vilket det är.

Influence as a leader

Ledarskap är alltmer mångfacetterat och dagens ledare har nytta av affärspsykologi och relationskunskap för att stå stadigt i såväl medvind som motvind. Att leda i medvind är ofta okomplicerat och framgångsrikt.

Det är i motvind ledarskapet prövas och visar upp sin styrka. Att som ledare stå pall, gjuta olja på vågorna och att hålla huvudet klart för att fatta de kloka besluten har med förmåga och erfarenhet att göra. Resultatet visar sig när du kan leda sig själv och motivera din grupp till framgång.

Crack the code

En av de grundläggande framgångsfaktorerna är självkännedom – att helt enkelt förstå sig på sig själv. Har vi koll på oss själva kan vi leda oss till framgång, är vi omedvetna kan vi leda oss åt hel fel håll.

För att skapa ett helt liv med visioner som går att genomföra, behöver man förstå hur livet varit. Men innan man sett de negativa mönstren kan man faktiskt inte förändra sitt beteende.

Knäck beteendekoden är en kartläggning av framgångsmönster och fallgropar. Vi ska gå tillbaka, sätta din film på stopp, kartlägga, skriva nytt manus i ditt uppdrag och regissera på nytt.

True vision and goals

Att vara strategisk och måla upp visionen i bild ger dynamik och kraft. Vi gör en SWOT i bild, låter värdeorden leda oss mot mål och handlingsplan. Grundfrågan är vad behöver jag/vi för att konkret och praktiskt navigera efter värdegrunden?

När bilden är klar ”ser vi det vi diskuterat” och  bilden är skapad genom dialog och medvetenhet. Vi har en vision och en handlingsplan med tydliga mål – vem som gör vad och när.

Analyze & advantages

Vi har fullt fokus på affär & beteende samt att vända nackdelar till fördelar eller neutalisera dem. Vi stämmer av effekter längs programmets gång och vi mäter sedan effekten innan avslutat program.

 

SICTA kan genomföras av:


Snabbt och tydligt
– Personligt ledarskap

Under tre timmar genomlyser och diskuterar vi dina personliga värderingar, din ledarstil i förhållande till ditt uppdrag och kartlägger din beteendekod. Vilka är dina ”snubbeltrådar” och  vad ger framgång.

Vi ser även över det privata livet, vanor och livsmönster och gör sedan en tydlig och personlig livsplan. Att förstå sin egen historia ger en stadig grund i ledarskapet.


Effektivt och synligt
– Personlig utveckling i ledningsgrupp

Under en dag fångar vi upp det gemensamma resultatet kring värdegrund, ledarstil och beteedekoder. I en visuell målbild sätts riktningen för ett konstruktivt arbete i ledningsgruppen.

Vi genomlyser interna relationer, företagets affär och kundservice samt tempo och kvalitetssäkring. Sedan tar vi oss igenom utvalda delar av SICTA eller  alla steg i metoden.


Effektivt och synligt
– Personlig utveckling i ledningsgrupp

Under en dag fångar vi upp det gemensamma resultatet kring värdegrund, ledarstil och beteedekoder. I en visuell målbild sätts riktningen för ett konstruktivt arbete i ledningsgruppen.

Vi genomlyser interna relationer, företagets affär och kundservice samt tempo och kvalitetssäkring. Sedan tar vi oss igenom utvalda delar av SICTA eller  alla steg i metoden.

Få ditt unika Professional Identity Card!

Ditt CV visar vad du heter, vad du gjort och vad du kan. Men det visar inte vem du är eller vilken kapacitet du faktiskt har. När vi kopplar ihop dina värderingar, din ledarstil och ditt beteende får vi en tydligare bild av hur ditt professionella jag faktiskt ser ut – vi får fram ditt unika Professional Identity Card (PIC). Detta är en en unik produkt och ett resultat av SICTA-metoden som hjälper dig att synas på rätt sätt på marknaden.

Ditt PIC kommer hjälpa både dig själv och potentiella arbetsgivare att se vilken kapacitet du har, vilka utvecklingsmöjligheter som finns samt ge en inblick i din potential. Ditt CV är din boks innehållsförteckning – ditt PIC är en sammanfattning av hela boken.

Vill du få ditt unika PIC? Maila oss!

 

 

Lena Gustafsson, skapare av SICTA-metoden

“SICTAs kombination är unik. Den ger snabbt en tydlig bild av hela ledarskapet. Precis det ledare vill ha.”

“SICTA är sprunget ur att jag ville göra skillnad för ledare i vardagen. Göra den egna ledarstilen synlig så att den går att utveckla, kartlägga värderingar och öka insikten om hur beteenden uppstår och påverkar. Helt enkelt göra det lättare att leda.

Efter ett par års scanning av marknaden fastnade jag för internationellt beprövade metoder. Kombinationen är unik. Den ger snabbt en tydlig bild av hela ledarskapet. Precis det ledare ville ha. Idag har SICTA skapat klarhet och enkelhet hos tusentals VDar och ledare på olika nivåer, i start-ups och i stora organisationer.

SICTA är resultatet av många års arbete – en kedja utan svaga länkar.”

Vill du bli certifierad SICTA-konsult?

Kontakta oss på telefon +46 (0)707 666 516  eller mail info@goodrelations.se

 

Det här säger några av våra kunder:


” Lena gör det med sin drivkraft och kunskap möjligt att uppnå den insikt och förändring som är nödvändig

”En av de viktigaste delarna i utveckling
av såväl individ som verksamhet är att identifiera vilken värdegrund man utgår ifrån och vilken värdegrund man faktiskt vill ha, behöver eller vill uppnå. Good Relations skapar med sin metodik SICTA en miljö som som gör det möjligt och Lena gör det med sin drivkraft och kunskap möjligt att uppnå den insikt och förändring som är nödvändig.”

Tommy Källman
Senior Manager
Moment, IT-Strateg Telge

“Hur skapar vi den bästa ledningsgruppen byggd på våra förmågor och färdigheter”

“Vi stod inför en större organisatorisk förändring och valde att tillsammans med Lena Gustafsson, Good Relations, att sätta vår plattform genom att börja resan via oss själva.

Konkret lärde vi känna varandra bättre som i sin tur underlättade i förändringsresan. Vi skapade en gemensam plattform inklusive värdegrund och riktning, där var och en sedan kunde verka och ta tillvara på det egna styrkorna och gruppens gemensamma, för att driva arbetet framåt. Några valde också att lämna resan, där de egna och ibland nya insikterna ledde till en större förändring.”

Linda Sjödin
Kommunikations- och Marknadsdirektör
Swedavia


”Livslinjen gav mig större självförtroende i mitt ledarskap”

”Att få perspektiv innan man fattar svåra beslut och genomför med värme och omtanke. Att ta ett steg tillbaka, lugna sin drivkraft att agera ger vinster för alla. Lenas bakgrund i affärsvärlden, och som legitimerad psykoterapeut, gör att hon verkligen kan vägleda med stringens.”

Elisabet Keussen
Bitr. Divisionschef
Aleris

 

Vill du veta mer om SICTA?

Kontakta oss!

Kontakta oss på telefon +46 (0)707 666 516 
eller mail info@goodrelations.se