sicta

Ledarskap in business & life

OM sicta

SICTA är grunden i Good Relations ledarskapsutveckling på individ-, grupp- och organisationsnivå. Modellen utgår från vetenskapliga analysverktyg och ett flertal moduler som kan användas enskilt eller tillsammans. Med SICTA och professionell träning blir ledarresan spännande och rolig, inte kantad av spänning och oro! 

Så här arbetar vi

Processen startar med en kartläggning av dina värderingar och ledarstil. Vad styr dig och vilken förmåga har du att se helhet och andras behov i verksamheten?

Hur väl matchar din ledarstil det uppdrag du tackat ja till? Vi fokuserar på din kapacitet och förmåga i förhållande till uppdraget. Då blir det tydligt vilka ledarskapsförmågor som du behöver fokusera på – öka eller tona ned.

I nästa steg kartlägger vi styrande livshändelser som är kopplade till inlärda beteendemönster. Du blir medveten om hur inlärda beteendemönster styr ditt liv, både i affärer och i privatlivet. Vi skapar en tydlig målbild som ger riktning och motiverar dig att göra de beteendeförändringar som tar ledarskapet till nästa nivå. 

Över tid, 6 – 32 månader, prövar, övar och befäster du nya beteenden med regelbunden återkoppling. Våra drivna processledare har dubbelkompetens inom affär och relationell psykologi. Det skapar psykologisk trygghet och mod att utveckla ett mera framåtriktat ledarskap.

Med SICTA modellen blir du en ledare som med psykologisk säkerhet leder din organisation till framgång. Resultaten är mätbara och hållbara över tid.

Sicta-modellen
Sista-ledarskap

Nöjda kunder

Vi arbetar professionellt med en personlig ton och är kända för att skapa goda relationer, effektiva processer och nöjda kunder. 

”Med sitt skarpa affärssinne kan Lena snabbt fånga upp de avgörande frågorna i arbetet med ledningsgrupper. Lena har en enastående förmåga att göra komplexa processer enkla.”      

Torborg Chetkovich / Partner CapMan
Peter Graf

”Lena har ett äkta engagemang, är kreativ och dedikerad att utveckla ledare och organisationer. Hennes erfarenhet, ärlighet och mod gör henne unik.”

Peter Graf / VD Vårdbolaget TioHundra

Kunder & Samarbetspartners