Vad uppnådde vi då med programmet? Bland annat bidrog det till att vi fick stopp på sjukskrivning med diagnosen utmattning samt att vi ökade vår medarbetarnöjdhet markant.

Vi fick också en gemensam kultur och referensram som alla kan relatera till.

Björn Persson, Personaldirektör | Praktikertjänst

Att goda affärer och ett långsiktigt starkt resultat skapas av hela människor, hela ledare och hela organisationer som fungerar i både med- och motvind, är en övertygelse som inte bara bekräftas av de positiva resultaten. Det kännetecknar även den grundläggande förståelsen hos våra kunder. Genom åren har vi också haft glädjen att samarbeta med kunder i en rad olika branscher.

Hälsa

100%

Motivation

100%

Resultat

100%

AcademicWork-logo-RGB-no-tag
2007 – 2012 samarbetade Good Relations kontinuerligt med Academic Work. Uppdraget var att utveckla ledare i höga befattningar.

alecta

axelsons-gymnastiska-institut_logotype
2006 – (pågår)
Good Relations samarbetar med Axelsons Gymnastiska Institut. Uppdraget är att utbilda i KBT-tekniker för olika friksvårdsutbildningar.

cityakuten_logo
2012 – (pågår)
Good Relations samarbetar med Cityakutens VD i hennes uppdrag som förändringsledare. I uppdraget ingår även utveckling av samtliga ledare på företaget.

kf
2009 – (pågår)
Good Relations samarbetar med COOP/KF i programmet KLACK för att öka antalet kvinnor på ledande befattningar.

Deloitte
2008 – 2009 samarbetade Good Relations med Deloitte. Uppdraget var att öka prestation, effektivitet och gruppdynamik inom finansavdelningen. Uppdragsgivare var finansdirektör Anders Utterström.

EBM_logo
2010 – 2011 samarbetar Good Relations med Ekobrottsmyndigheten. Uppdraget var att utveckla personalavdelningen.

Företagarna-ny
2009 – 2011 samarbetar Good Relations med Företagarna och deras kvinnliga regionchefer. Uppdraget var att utveckla och stärka kvinnors ledarskap och att utveckla affärsnätverken.

ikano-bank
2011 – 2012 samarbetade Good Relations med Ikano Bank i ett internationellt ledarprogram. Uppdraget var ett ledarprogram för kvinnor på ledande positioner eller som har potential att anta högra befattningar.

Kommunlogo-2-sp-farg

Lantmännen_logo
2010-2011 samarbetare Good Relations med Lantmännen i programmet MAP. Uppdraget syftade till att synliggöra duktiga kvinnliga medarbetare och öka deras möjlighet till karriärutveckling. Deltagarna ges möjlighet till personlig och professionell utveckling genom programmets utbildningsmoduler, samt genom en engagerad mentor – adeptrelation.
Uppdragsgivare: Elisabeth Wallin Mononen, personaldirektör

LinklatersLogo_RGB

nordnet_logo_centr_blue_a4_large

naringsdepartementet-logo

Praktikertjänst
2004 – 2008 samarbetade Good Relations med Praktikertjänst. Uppdraget var att höja medarbetarnöjdhet och sänka sjuktalen. Medarbetarnöjdheten sköt i höjden och sjuktalen från tvåsiffriga till mycket låga. Satsningen gav 10 gånger ROI. Uppdragsgivare: VD och personaldirektör Björn Persson, uppdraget var förankrat i styrelsen.

2012 samarbetar Good Relations och Praktikertjänst med uppdrag att skapa Klockrent Kundbemötande genom ett praktiskt program med mätetal före och efter. Programmet omfattade alla i front-office på huvudkontoret och var en fortsättning på Självledarskapsprogrammet. Uppdragsgivare: Personalchef Stefan Pärsson

sas_logo250_px-165
2004 – 2010 samarbetar Good Relations med SAS. Uppdragen har varit att utveckla HR, Stötta HR- chefer i omfattande förändringsprocesser, neddragningprogram, utveckla högre ledare och att arbeta med ledningsgrupper.

sika-logo

steria_logo

trafikverket_logo_hel
2012 – (pågår)
Good Relations samarbetar med Trafikverket i programmet TALK!

wfy-logo
2012 – 2013 samarbetar Good Relations och Workforyou med ledarprogram.