Rekrytering & genomlysning

Genomlysning

Sammansättning av styrelser behöver regelbundet utvärderas för att inte tappa kraft i en snabbrörlig omvärld. Vi vet att bättre målstyrning och årlig utvärdering av styrelsearbetet främjar bolagets långsiktiga lönsamhet och hållbarhet.

Vi har sedan 1997 specialiserats oss på genomlysning och kompetensutveckling av högre ledare, ledningsgrupper, organisationer, ledamöter och hela styrelser. Med ägarviljan som grund identifierar vi vilka kompetenser som är kritiska för att optimera styrelsens sammansättning och dynamik. Genom intervjuer kartlägger vi styrelsens nuvarande sammansättning och arbete och sätter det i relation till framtida behov och utmaningar. Kartläggningen utmynnar i konkreta förändringsförslag. 

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakta oss

Kunder & Samarbetspartners