Professionellt ID – grupp

Ta kontroll över din karriär med Professionellt ID

Utifrån ditt inre ledarskap bygger vi med unika verktyg upp din egen PR kampanj. Du blir säkrare, tydligare och vågar utmana dig själv att ta nya steg. Med nyfikenhet på framtiden är du redo att omsätta dina drömmar till verklighet!

Med Professionellt ID tränar vi individuellt upp det inre ledarskapet och den psykologiska säkerheten, medan grupprocessens steg stöder utvecklingen av talanger och kompetenser mot de personliga målen.

Kontakta oss

Magi uppstår i mötet med andra! 

Det ökade intresset för Professionellt ID har lett till att allt fler efterfrågar en grupprocess där man med nyvunnen personlig utveckling kan spetsa till sin sakkunskap och bli konkret tillsammans med andra.

Utveckling handlar om att synliggöra dina bästa egenskaper, vara stringent samt se den kapaciteten och förmågan som man faktiskt har. När vi möts i grupp och får ett utifrånperspektiv kan det lyfta dig ytterligare några steg – att låta magi uppstå tillsammans med andra!

Vi arbetar med en kombination av vetenskapliga metoder och varma professionella relationer. Det har varit Good Relations signum sedan 1995, där psykologisk säkerhet och sekretess är en självklarhet för enskilda och grupper.

Programmet består av fem delar

Del 1 sker individuellt

Del 2-5 sker i grupp 

Detta ingår:

Om Lena 

Lena Gustafsson har i över tjugofem år hjälpt och utvecklat ledningars och styrelsers effektivitet. Lena är utbildad beteendevetare och legitimerad kognitiv psykoterapeut KBT och arbetar med kombinationen ledarskapsutveckling och psykologisk regi.

Kunder & Samarbetspartners