Ditt professionella id

Ledarskap in business & life

OM professionellt ID

Ett traditionellt CV visar vad du heter, vad gjort och vad du kan. Ditt Professionella ID visar vem du är samt vilken kapacitet och förmåga du faktiskt har att arbeta som ledare, vd eller styrelseledamot.

Professionellt ID är ett modernt sätt att dokumentera och presentera din ledarprofil och utvecklingspotential. När vi kopplar ihop dina värderingar, ledarstil och beteende blir bilden av ditt professionella jag genuin och tydlig – både för dig själv, arbetsgivare och rekryterare.

Inför halvdagsmötet genomför du två digitala tester samt förbereder dig inför en djupintervju. Vid mötet kopplar vi samman dina värderingar, ledarstil i förhållande till uppdrag och hur din livsberättelse styr ditt professionella jag.

Metoden har utvecklats tillsammans med bolag som önskat ta fram ett professionellt ID på sina högre ledare och VD:ar och är varumärkesskyddad i Sverige och EU.

Sicta-modellen
Professionellt-id

Färgmarkerade moduler i SICTA-modellen ingår. 

Boka nu

Kunder & Samarbetspartners