Professionell omställning

Uppsägning och omorganisation

OM professionell omställning

Tomma ord, plåster på såren. Ord som chefen inte vill uttala och medarbetaren inte vill höra när företag och medarbetare går skilda vägar. Med vår konkreta och tydliga process lotsar vi dig, ditt företag och anställda till ett professionellt och värdigt avslut på arbetsrelationen – där båda parter blir nöjda. 

Professionell omställning

För företag som ger beskedet

Vi erbjuder en beprövad modell med konkreta verktyg när du som arbetsgivare vill stötta chefer som ska ge tuffa besked till medarbetare. Det kan vara i tider av nedskärningar, uppsägning, arbetsbrist eller omorganisation. Våra erfarna leg. psykoterapeuter med gedigen affärsinsikt finns med under processen och ger handfast stöd och vägledning till chefer och ledare.

Efter en genomlysning tillförs skräddarsydda metoder för att möjliggöra en smidig och värdig process vid omställning och förändring. Med kognitiva tekniker, genuin affärsförståelse och expertkunskap om separationer i arbetslivet är vi en trygg samarbetspartner genom hela processen. Vi arbetar med värdighet och vänlighet för att guida dig rätt inför de svåra och avslutande samtalen.

Följande moduler i SICTA-modellen ingår:

Sicta_professionell_omställning

SICTA MOT NYA MÅL

Stöd till medarbetare

SICTA mot nya mål vänder sig till chefer som vill stötta medarbetare vidare till nästa jobb. Vanliga reaktioner hos medarbetare är chock, förvåning och förvirring – men omställningen ger också en möjlighet till nystart och personlig utveckling.

Med konkreta och handfasta verktyg skapar aktiverar vi medarbetarens egen kraft och potential. Genom kartläggning av värderingar och styrande livshändelser skapas en individuell målbild med handlingsplan.

Under en period arbetar vi systematiskt med tematräffar och hemuppgifter för att individen ska bearbeta det inträffade och med ny kraft bygga upp ett starkare egenvärde inför framtiden.

Följande moduler i SICTA-modellen ingår:

Sicta_professionell_omställning
Kontakta oss

Kunder & Samarbetspartners