Med SICTA modellen blir du en ledare som med psykologisk säkerhet leder din organisation till framgång. Resultaten är mätbara och hållbara över tid.

Steg 4

Över tid, 6 – 32 månader, prövar, övar och befäster du nya beteenden med regelbunden återkoppling. Våra drivna processledare har dubbelkompetens inom affär och relationell psykologi. Det skapar psykologisk trygghet och mod att utveckla ett mera framåtriktat ledarskap.

Steg 3

I nästa steg kartlägger vi styrande livshändelser som är kopplade till inlärda beteendemönster. Du blir medveten om hur inlärda beteendemönster styr ditt liv, både i affärer och i privatlivet. Vi skapar en tydlig målbild som ger riktning och motiverar dig att göra de beteendeförändringar som tar ledarskapet till nästa nivå. 

Steg 2

Hur väl matchar din ledarstil det uppdrag du tackat ja till? Vi fokuserar på din kapacitet och förmåga i förhållande till uppdraget. Då blir det tydligt vilka ledarskapsförmågor som du behöver fokusera på – öka eller tona ned.

Steg 1

Processen startar med en kartläggning av dina värderingar och ledarstil. Vad styr dig och vilken förmåga har du att se helhet och andras behov i verksamheten?

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.