Psykoterapeut, samtalsterapeut eller coach – vad är skillnaden?

Läs mer
Lena-Gustafsson

Lena Gustafsson är legitimerad kognitiv psykoterapeut vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Jag och mina kollegor är alla utbildade kognitiva psykoterapeuter och har lång erfarenhet av att hjälpa människor förstå sin livshistoria och medvetet välja sina beteendemönster. Att gå i terapi är en spännande utvecklingsresa med ett tydligt mål – att skapa det liv och de relationer som ger ditt liv större mening och glädje.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Nöjda kunder

”Lena har en värme, ödmjukhet och en humor som man blir glad av. Långsamt återvände hoppet om att bygga upp en ny vardag med nya meningsfulla relationer. Även om det aldrig blir det samma, så skapades nytt hopp, livslust och glädje.” 

”Lena är den första som gått igenom hela mitt liv med mig och gett mig verktyg som fått mig klartänkt. Jag minns bilder som hon visade mig om att bygga sitt “hus” från grunden – det var olika metaforer om inre hälsa och det gav mig nya perspektiv.”

Exempel på vanliga problem

”Trots mina yrkesmässiga framgångar har jag haft svårt att hitta rätt partner. Efter några fantastiska månader har relationen övergått till en psykisk berg- och dalbana där jag successivt mått allt sämre. Varför träffar jag alltid partners från helvete?”

”Vi som föräldrar känner oss maktlös, vad ska vi göra? Vår vuxna son vägrar lämna rummet där han tillbringar all sin vakna tid med att spela dataspel. Kan ni hjälpa honom att bryta sina destruktiva vanor och börja leva ett normalt liv med studier eller jobb?

Hjälp, min högra hand och medarbetare har hamnat i en akut livskris som påverkar hennes förmågan att fungera privat och på jobbet. Hur ska jag som ledare agera för att hjälpa henne och arbetsplatsen genom den akuta krisen?

 ”Känslan av att veta att något är fel i ens relation, men inte vad kan driva en till vansinne. Man har prövat allt. Pratat, varit ifrån varandra och hittat på roliga saker. Men utan framgång. Hjälp, jag tror jag vill skiljas.”

Psykoterapeut, samtalsterapeut eller coach – vad är skillnaden?

Flerårig utbildning på vetenskaplig grund

En psykoterapeut har läst en påbyggnadsutbildning i psykoterapi som innebär tre års halvtidsstudier (90 högskolepoäng), där man parallellt med studierna är yrkesverksam på halvtid. Psykoterapeuter arbetar med individer, grupper eller organisationer.

Psykolog blir man efter fem års studier på psykologprogrammet, grundläggande psykoterapi-utbildning och ett års praktiktjänstgöring efter examen.  Psykologer arbetar både med friska och sjuka individer, grupper eller organisationer.

En psykiater är en läkare med specialistutbildning i psykiatri, grundläggande psykoterapi och kunskaper i psykofarmaka, alltså läkemedel för behandling av psykiska störningar.

Inga krav på utbildning eller vetenskaplig grund

En coach fokuserar på nuet, målsättningar och framtiden. Vem som helst kan kalla sig coach och det finns inga krav på utbildning eller metodik.

Vem som helst kan kallas sig samtalterapeut och bedriva terapi. Det finns ingen garanti för att en samtalsterapeut har adekvat utbildning eller arbetar med vetenskapliga metoder.

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa eller upplevda svårigheter som har med känslor, tankar eller beteenden att göra. Psykoterapi som behandling bygger på en samarbetsrelation mellan behandlaren och den som behandlas. Utifrån en noggrann bedömning kommer man överens om mål och fokus för behandlingen, liksom om ramar som till exempel hur ofta och hur länge man ska träffas.  

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapin. Exempel på skillnader är synen på symtomens betydelse och vilken förändring som behandlingen ska leda till. 

  • Kognitiv behandling syftar till förändring av de tankar och föreställningar som påverkar hur klienten uppfattar sig själv och sin omgivning. 
  • Beteendeinriktade behandlingar är inriktade på att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga.
  • Psykodynamiskt inriktade behandlingar ser ofta symtom som ett symboliskt uttryck för en inre konflikt som behöver bearbetas och finna sin lösning. 

 

Källa: Twedmark, Kerstin, uppdaterad: 2018-03-26. Olika behandlingsmetoder. Psykologiguiden.se
 
https://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/fa-hjalp/olika-behandlingsmetoder(Hämtad 2019-04-09)