was successfully added to your cart.

Det vuxna ledarskapet – nutidens guide!

Marie-Louise Zeisig och Lena Gustafsson presenterar inom kort kursen
Bortom Retorik & Glastak – vi utmanar dig. 

Vi smider planer till att göra världen bättre. Det är så uppenbart att “barn” inte kan styra världen och det är också uppenbart att det behövs fler kvinnor på ledande positioner. Att låta erfarenheten tala sitt tydliga språk och skapa mästarklass.

Vi jobbar nu fram “Det vuxna ledarskapet”. Det som handlar om att stå på stadig grund, att förstå sin egen konstruktion och att kunna ta fram det bästa i sig själv och i varje person för att skapa hållbara människor – det är så hållbara företag byggs. Av människor.

Det vuxna ledarskapet handlar om att kunna åka hiss, kliva av där medarbetare befinner sig och sedan fortsätta upp i det strategiska jobbet. Att förstå sin uppgift och att kunna omsätta den i större perspektiv, se helheter och förklara delar med värme och vänlighet. När närsyntheten försvinner och egot inte behöver “feedas”,  då gör ledare underverk.

Det vuxna ledarskapet handlar om att förädla sitt manus, att gestalta sitt budskap. Att kommunicera enkelt, klart och tydlig. Att vara en naturlig stjärna som ledare, i ledningsgruppen och i köksbordets diskussioner. Den bästa kommunikatören är en lyssnare.

Vår favorit David Bowie, en tänkare och kreatör i ord som med värme och kärlek har fått världen att lyssna, får här de sista orden:

Tomorrow belongs to those who can hear it coming.

David Bowie

 

 

Leave a Reply