Klockrent kundbemötande

14,500.00 kr exkl moms

Kundbemötandet är idag en av de starkaste konkurrensfördelar företagen har. Ett kundbemötande i världsklass kommer man ihåg. Det innebär att vara närvarande i varje möte, skapa förtroende och bygga goda relationer samt vänligt avgränsa vad som ingår.

Vi vet att ökad tydlighet i medarbetares uppdrag ger ökad motivation och nöjdhet bland såväl medarbetare som kunder. Kunden får tydligare svar på sina frågor, vilket leder till färre klagomål.

Slut i lager

  1. Bra Service – Från missnöjda till nöjda kunder
  2. Rätt personlighet på rätt plats
  3. Att hantera missnöjda med framgång
  4. Att höra vad kunden vill ha
  5. Från kompis till proffs
  6. Sluta sälja för att öka försäljningen