Föreläsning på Connectdagen

Hamburger Börs
350 deltagare
– Bortom glastakets mest välbesökta event

Medverkande på scenen Ulrica Messing, Lena Olving och Birgitta Reinfeldt på scenen. Ledarskapskonsulten och grundare av Styrelsebalans Lena Gustafsson leder samtalet inför möter 350 investerare, banker och entreprenörer intresserade av tillväxt.

Lena Gustafsson berättar om vad författarna vill med boken, om att ta tillvara all kompetens, att stärka konkurrrenskraft och att starta en våg.

Lena Olving, VD på Mycronic, berättar om livsplaner, sin kompetensplattform och att se möjligheter, att ta chanser när de kommer.

Louise Sander, Vd Handelsbanken Liv, Ebba Lindsö, Ordföranden Sjätte AP fonden, Lena Olving Vd på Mycronic berättar om sina framgångar

Louise Sander, Vd Handesbanken Liv, berättar om karriär, värdegrund och om att hoppa av när man inte har rätt förutsättningar. Hon ger konkreta råd!

Leave a Reply